Podkasting w muzeum

Podkasty w Muzeum

20 marca 2017 roku w Muzeum Etnograficznym odbyło się spotkanie seminaryjne na temat zastosowania podkastingu w warunkach muzealnych. Przedstawiono przykładową serię podkastów wykonana podczas współpracy Muzeum Etnograficznego w Warszawie, w projekcie Poznaj Podkasting. Omówiono korzyści jakie płyną z tej formy komunikacji i wymagania techniczne podkastingu.

Fot. Klara Sielicka-Baryłka

Część wykładowa

 • Co to jest podkasting.
 • Podkasting w Muzeum.
 • Podkasty dotychczas zrealizowane. Jak je znaleźć i słuchać.
 • Podkasty zamiast audioguide.
 • Jak słuchać podkastów.
 • Jak zrobić podkast.

 

Fot. Klara Sielicka-Baryłka

Część warsztatowa:

 • Robimy podkast przykładowy
 • Publikujemy nową audycję o Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
 • Umieszczamy podkast w internecie.
 • Prezentacja na ekranie.
 • Uczestnicy odsłuchują nowy odcinek podkastu.

W sprawie seminarium dla zainteresowanych prosimy o kontakt z Borysem Kozielskim – boryskozielski@otworzsie.org.pl

Etnowiki

Wspólnie z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie i Stowarzyszeniem Wikimedia Polska zakończyliśmy prace w związku z projektem „Rok obrzędowy z Wikipedią„. Poniżej publikacja podsumowująca naszą pracę.

Zdjęcia i pliki wideo zarejestrowane podczas projektu dostępne są w Wikimedia Commons

Poniższe wideo prezentuje pracę zespołu PME i Wikipedytów podczas Siwków w Chobienicach