in Bez kategorii

Marcin Mikołajczyk – Kreskomaterie

Autor Marcin Mikołajczyk opowiada o wystawie i swoich pracach.

Ze strony http://mikofolio.blogspot.com

Kreskomateria jako budulec wszechświata. Przyglądam się światu według mnie, „podstawowemu”, w który wnikam, zbliżam się lub oddalam, podpatrując wzajemne zależności. Nagromadzenie kresek, lini, tworzy oprócz światła, waloru, plamy, materię wszechrzeczy oraz przestrzeni powiązanych elementów. 
Moja teoria zapętlenia stawia znak równości pomiędzy skalą makro a mikro. Gdyby udało się spojrzeć za pomocą mikroskopu przez dowolną strukturę, ujrzelibyśmy sieć, plątanine linii, kresek, czyli budulec tworzący daną materię. Taki sam obraz daje olbrzymie powiększenie widzialnego wycinka kosmosu, gdzie zaledwie jedna linia z setek tysięcy to 150 milionów lat świetlnych grupy galaktyk! – niewyobrażalne przestrzenie. Co kryje sie za milionami przenikających się materialnych powłok, rzeczy, przedmiotów, istot, a może i przestrzeni?.. Staram się dotrzeć do tych struktur, form, które niewidzialnie budują świat materialny od wewnątrz, świat teorii, świat relacji, a także świat sztuki. To idea, „Idea materii”.
W formalnym spojrzeniu, scalam rysunek z malarstwem w jedno, czyli malowanie kreskami lub kreskowanie malarstwa. Tworzę plamy malarskie za pomocą tysięcy kresek, lecz jest to tylko jeden z aspektów interesujących mnie w tym temacie.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.