in Działania, Współpraca

Audycja o wolnej kulturze

Rozpoczęliśmy prace nad uruchomieniem nowej audycji, podkastu na temat wolnej kultury. Proponujemy przygotowanie wspólnie z KOED audycji radiowej w formie podkastów na tematy związane z wolną kulturą. Audycje takie to znakomita forma propagowania i realizacji celów organizacji w koalicji. Wolna kultura, jej dostępność i wszelkie związane z nią aspekty to temat, który będzie budził coraz większe zainteresowanie a KOED zrzesza organizacje, które aktywnie uczestniczą i tworzą wolną kulturę poprzez swoją działalność.
Audycja taka realizowałaby 5 spośród 6 celów KOED:

  • współpracę organizacji pozarządowych uczestniczących w Koalicji na rzecz edukacji, nauki i kultury;
  • wspólną reprezentację w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych wobec organów administracji publicznej oraz sektora gospodarczego, organizacji pozarządowych i mediów;
  • wspieranie, promowanie i patronowanie przedsięwzięciom promującym budowę otwartych zasobów edukacyjnych i naukowych;
  • aktywizację obywateli na rzecz budowania otwartych zasobów edukacyjnych;
  • udział w konsultacjach społecznych i formułowanie wspólnego stanowiska w sprawach istotnych dla edukacji, nauki i kultury;

Co tydzień pojawiają się nowe tematy, które warto przybliżyć słuchaczom, skomentować i podzielić się z nimi uwagami. Każdy z członków koalicji ma na ich temat coś ważnego do powiedzenia. Audycja taka może stać się częścią społecznej debaty, przybliżając słuchaczom nowe dla nich zagadnienia i stać się platformą wymiany poglądów dla uczestników audycji, a tym samym KOED. W audycji mogą brać udział przedstawiciele zainteresowanych tą formą kontaktu członków KOED i oczywiście zaproszeni goście. Formę i treść audycji proponuję omówić w gronie zainteresowanych, podczas spotkania organizacyjnego. Warto zwrócić uwagę, że oprócz charakteru informacyjnego dla słuchaczy, audycja taka pełni rolę integrującą i pole do wymiany zdań, dyskusji dla uczestniczących w niej osób prezentujących poglądy własne i swoich organizacji.

Linki do edycji projektu nad którym trwają prace:
http://goo.gl/4OANce