Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

Na stronie Fundacji opublikowaliśmy sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za 2014 rok. Poniżej tekst sprawozdania. Do pobrania jest również plik w formacie pdf. Do pobrania również sprawozdanie finansowe za 2014 rok.

 

Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji “Otwórz się” za 2014 rok

 1. Fundacja “Otwórz się” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyspowej 29 m. 1. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 marca 2014 roku pod numerem 0000502432, posiada adres poczty elektronicznej fundacja@otworzsie.org.pl. Numer regon 147180146, numer Identyfikacji Podatnika 5242767966. Prezesem zarządu fundacji jest Dorota Kozielska, wiceprezesem Borys Kozielski i członkiem zarządu Bartłomiej Kozielski. Celami fundacji są: Rozwój i promocja kultury i sztuki oraz jej twórców. Rozwój edukacji artystycznej i kulturalnej oraz jej upowszechnianie i umożliwienie pełnego i równoprawnego uczestnictwa w kulturze wszystkim grupom społecznym. Rozwój komunikacji społecznej i środków przekazu w kraju i za granicą. Wspieranie działań edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Wspieranie rozwoju edukacji obywatelskiej. Promowanie idei otwartości, szczerości i współdziałania między ludźmi.
 2. W 2014 roku fundacja prowadziła działalność statutową angażując do swych przedsięwzięć młodzież i osoby dorosłe organizując koncerty, zajęcia warsztatowe, produkując podkasty, audycje radiowe, filmy, a także współpracując ze stowarzyszeniami, fundacjami, domami kultury i innymi ośrodkami kultury realizując cele statutowe.
  W ramach nieodpłatnej działalności statutowej wspólnie z Fundacją Instytut Reportażu przeprowadziliśmy transmisje radiowe, nagraliśmy i udostępniliśmy publicznie w formie podkastów 26 spotkań w Faktycznym Domu Kultury (wrzenie.podkasty.info). Nadaliśmy i udostępniliśmy w formie podkastów 33 audycje pod nazwą “Nowiny Wikiradia” (nowiny.podkasty.info). Wspólnie z członkami Koalicji Otwartej Edukacji uruchomiliśmy i nagraliśmy 9 audycji pod nazwą “Radio Wolna Kultura” (www.koed.podkasty.info). 10 audycji pod nazwą “Mój odtwarzacz” (mpp.podkasty.info). 26 podkastów pod nazwą “Wikiradio” (wikiradio.podkasty.info). Nawiązaliśmy współpracę z polonijną grupą poetów w Oberhausen i utworzyliśmy dla nich stronę podkastu (poezjada.podkasty.info). Nagraliśmy kilka audycji pod nazwą “Nauka XXI wieku” (nauka.podkasty.info), “Radio Warszawa Zacisze” (radio.zacisze.info), “Audycje” (audycje.blogspot.com), Nadajemy strumień radia internetowego Wikiradia przez 24 godziny na dobę z muzyką z domeny publicznej oraz audycjami na wolnych i otwartych licencjach (audio.wikiradio.org:8000/wiki). Prowadzimy Katalog Polskich Podkastów (podkasty.info), stronę Wikiradia (wikiradio.org). Wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie prowadziliśmy zajęcia z młodzieżą dotyczące zagadnień wolnych licencji oraz warsztaty edycji Wikipedii. Dla Urzędu Dzielnicy Targówek w Warszawie nagraliśmy kilka filmów promocyjnych dostępnych na naszym kanale Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=kBJg9viwLy4&list=PLHb0mrU6JEF2KAE0YS0a6_ORRfCvlrKFt). Prowadziliśmy portal lokalnej społeczności pod nazwą zacisze.info
  Nasza odpłatna działalność statutowa w 2014 roku składała się głównie z organizowanych koncertów Studia Accantus i nagrań powołanego do życia Studia Aktorskiej Interpretacji Literatury. Uzyskaliśmy środki w ramach projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska na opracowanie, aranżacje i wykonania drugiej edycji Kolęd Polskich, które przekazaliśmy do Wikimedia Commons. Na ten cel otrzymaliśmy 13791 zł z czego koszty realizacji projektu to 12516 zł. Zrealizowaliśmy również dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Wikimedia Polska nagrania bajek Artura Oppmana. Łącznie w dwóch projektach otrzymaliśmy 2040 zł, które pokryły w całości koszty projektu. Artyści Studia Accantus wykonali dwa koncerty “Afera Mayerling” w Bemowskim Centrum Kultury i w Domu Kultury Świt na łaczną kwotę 5750 zł, która w całości pokryła koszty ich realizacji. W okresie przedświątecznym zorganizowaliśmy występ artystów Studia Accantus z bajkami Diseya w centrum handlowym w Pile wynagrodzenie w wyskości 5000 zł pokryło koszty 4901 zł.
  Łącznie uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 26581 zł i ponieśliśmy koszty w wysokości 25207 zł. 1374 zł przeznaczyliśmy na koszty administracyjne projektów.
 3. W 2014 roku fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej
 4. Nie otrzymaliśmy spadków i środków ze źródeł publicznych, budżetu państwa i budżetu gminy. Na podstawie umów darowizny otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2040 zł. Na realizację celów statutowych w ramach odpłatnych świadczeń otrzymaliśmy 24541zł. Koszty związane ze świadczeniami to 24541zł
 5. Koszty poniesione przez fundację
  a) na realizację celów statutowych 25207 zł
  b) administrację 1374 zł
  c) działalność gospodarczą 0 zł
  d) pozostałe koszty 0 zł
 6. Dane dotyczące osób i wynagrodzeń
  a) w 2014 roku fundacja nie zatrudniała nikogo na umowę o pracę
  b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych 25609 zł
  c) wydatki na umowy zlecenia: 0 zł. Wydatki na umowy o dzieło: 25609 zł
 7. Nie uzyskaliśmy przychodów ze źródeł publicznych, budżetu państwa, budżetu dzielnicy i miasta.
 8. Wszystkie środki finansowe znajdowały się na koncie bankowym Fundacji prowadzonym przez BGŻ Paribas po numerem 48 2030 0045 1110 0000 0345 3120
 9. W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane żadne zewnętrzne kontrole.

podpisy Zarządu Fundacji

Zjazd Koalicji Otwartej Edukacji

Nasza fundacja jest członkiem Koalicji Otwartej Edukacji. Razem wprowadzamy w życie wspólne cele łączące koalicjantów. Podczas zjazdu pracowaliśmy nad wypracowaniem rekomendacji  dla organizacji i innych podmiotów publicznych i pozarządowych, których wprowadzenie otworzy ich zasoby do publicznego użytku.
Wykład Pawła Sroczyńskiego na temat działań Fundacji Cohabitat zarejestrowaliśmy i udostępniliśmy w podkaście:

Poniżej galeria zdjęć ze zjazdu:

Wszystkie zdjęcia znajdują się w galerii zdjęć na Wikimedia Commons

Podczas zjazdu wzbogaciliśmy Wikicytaty o nagrania wybranych cytatów z dziedzin edukacja i wolność. Nagrania dostępne również w repozytorium Wikimedia Commons.

Dzień Domeny Publicznej 2015

16293899041_66c789b75a_kJak co roku odbyły się obchody Dnia Domeny Publicznej. Po pełnych 70 latach od śmierci autora jego utwory przechodzą do tak zwanej domeny publicznej. Odtąd twórczość tych autorów nie jest obciążona autorskimi prawami majątkowymi i może być wykorzystywana przez każdego odbiorcę do własnych produkcji bez pytania o zgodę i bez płacenia za uzyskanie zgody. Koalicja Otwartej Edukacji, której nasza Fundacja jest członkiem organizuje z tej okazji uroczystość. Tym razem konferencja odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Mogliśmy obejrzeć wiele ciekawych wystąpień na tematy związane z dostępem i kłopotami do zasobów domeny publicznej.

Nasza Fundacja wspólnie ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska realizuje projekt Studia Aktorskiej Interpretacji Literatury pod nazwą „Baczyński 2015”. Podczas uroczystości Borys Kozielski i Adrian Wiśniewski zaprezentowali projekt i jeden z już zrealizowanych utworów. Pod koniec stycznia 2015 roku pierwsza część projektu zostanie przekazana do Wikimedia Commons i udostępniona do wykorzystania na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Prezentacja jest do pobrania i odsłuchania ze strony podkastu:_DSC0306

Pozostałe nagrania udostępnione przez nasz projekt Wikiradio dostępne są na stronie konferencji.

Pełna lista twórców, których utwory znalazły się w domenie publicznej w roku 2015 znajduje się na stronie KOED.

Próba w Zamościu

Trwają próby do wspólnego koncertu Studia Accantus i Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Koncert Kolęd Polskich odbędzie się 6 stycznia 2015 roku w Katedrze Zamojskiej pod dyrekcją Tadeusza Wicherka.

Krzysztof Kamil Baczyński

W Studiu Aktorskich Interpretacji Literatury wykonane zostaną nagrania, które będą udostępnione na licencji CC-BY, a tym samym każdy będzie mógł je ponownie wykorzystać do własnych działań. W 2015 roku utwory tego poety trafiły do domeny publicznej. Nagrania wykonywane są w studiu Wikiradia w Młodzieżowym Domu Kultury.

Na zdjęciu od lewej Adrian Wiśniewski, Kamil Dominiak i Gabriela Oberbek.

Na zdjęciu od lewej Adrian Wiśniewski, Kamil Dominiak i Gabriela Oberbek.

 

Adrian Wiśniewski czyta Kota w butach Artura Oppmana

W ramach Wikigrantu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Wikiradio nagrało bajkę Artura Oppmana pod tytułem „Kot w butach” w interpretacji Adriana Wiśniewskiego. Bajka dostępna jest w Wikimedia Commons, na stronie hasła w Wikipedii „Kot w butach” oraz w Wikiźródłach przy tekście bajki. Różne formaty nagrania można znaleźć na stronie archive.org. Plik dźwiękowy dostępny jest na licencji Creative Commons uznanie autorstwa (CC-BY)

Ilustracja strony tytułowej bajki „Kot w butach”

Strona internetowa Fundacji

Dziś opublikowaliśmy oficjalną stronę internetową naszej Fundacji. Zarezerwowany jakiś czas temu adres www.otworzsie.org.pl już jest wypełniony treścią. Na razie nie wszystko co robimy znajduje swoją reprezentację w formie strony internetowej, ale jej zawartość stale będzie powiększana.

Akt Fundacyjny

Powołujemy do życia fundację, która będzie przekazywać wartości, kulturę, idee, dobro i przyjaźń oraz stwarzać warunki do współdzialania. Otwartość, to przyglądanie się światu i ludziom, ich pomysłom i doświadczeniu. To świadome doświadczanie różnych aspektów otaczającej nas rzeczywistości, łatwość nawiązywania kontaktów i chęć poznawania ludzi, ich wartości, twórczości. Otwartość to także chęć sprawdzenia się w nowej sytuacji czy spróbowania czegoś, czego się do tej pory nie próbowało, to dzielenie się z innymi własną twórczością i dostrzeżenie jak inni mają wiele do zaoferowania. Dzięki otwartości mamy szansę wzbogacić własne życie, poszerzyć horyzonty, lepiej żyć. Wierzymy, że otwarcie się na idee, wspólne dzielenie się doświadczeniami prowadzi do wzrostu świadomości i zwiększenia poczucia tożsamości zarówno poszczególnych ludzi jak i całych grup społecznych. Dzielenie się dobrem, doświadczeniem, leży u podstaw rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Chcemy tworzyć szeroko pojętą kulturę, w której przenikają się ze sobą rożne formy działania i wartości.