Kreatura 2021

Jury składające się ze specjalistów i ekspertów świata media marketingu przyznało główną nagrodę w kategorii Podkasty – podkast open podkastowi „Latarnie morskie w Polsce”. Bardzo się cieszę, bo to pierwszy raz w Konkursie Niezależnej Kreacji pojawiła się kategoria podkastowa 🙂

#115 – Bomby w Bałtyku

dr hab. Jacek Bełdowski  –

Adiunkt, dr hab. Jacek Bełdowski pracuje w Instytucie Oceanologii PAN. Brał udział w trzech projektach krajowych i sześciu unijnych poświęconych cyklom zanieczyszczeń w Morzu Bałtyckim i kierował dwoma projektami UE (CHEMSEA, DAIMON) i jednym NATO SPS (MODUM), zajmując się oceną ryzyka związanego z amunicją chemiczną i konwencjonalną zatopioną do morza. 

Projekt chemsea: chemsea.eu

Raport projektu: http://chemsea.eu/admin/uploaded/CHEMSEA%20Findings.pdf

Projekt DAIMON www.daimonproject.org

Artykuł w National Geografic pod tytułem „Problem zatopionej amunicji w Bałtyku”: https://www.national-geographic.pl/artykul/problem-zatopionej-amunicji-w-baltyku?preview=true&fbclid=IwAR2Q5eYRLveDdFh8hUqQYHTBz51Hr_B9a6YirKfXd4gOpH8Fkt0eoXNUqpU

Polski startup o którym wspominano w podkaście: https://grupageofusion.pl/

Raport HELCOM MUNI: https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/10/Chemical-Munitions-Dumped-in-the-Baltic-Sea-Report-of-the-ad-hoc-Expert-Group.pdf

Niszczyciel min ORP Mewa oraz marynarze z Grupy Nurków-Minerów 13. Dywizjonu Trałowców do piątku usuwali parogazowe torpedy, które leżały na dnie kilka mil od wejścia do gdyńskiego portu.
Czytaj więcej na:
https://nauka.trojmiasto.pl/Naukowcy-zbadali-wplyw-dawnej-broni-w-Baltyku-na-zdrowie-ryb-n122679.html?strona=3#tri

#114 – Genetyka

dr hab. n. med. Anna Wójcicka  –

genetyk, menedżer innowacji. Autorka publikacji na temat nowotworów człowieka, nagradzana za swą pracę w Polsce i w Europie. Wierzy, że diagnostyka genetyczna jest jednym z najistotniejszych elementów zmieniających współczesną medycynę i podejście do pacjenta.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła staże badawcze na Wydziale Genetyki Medycznej Vrije Universiteit w Amsterdamie, w Laboratorium Endokrynologii Molekularnej Imperial College w Londynie oraz w Comprehensive Cancer Center w Ohio State University, Columbus (USA). Zawsze chciała pracować w Polsce, by zmieniać rzeczywistość wokół siebie.

Założycielka Warsaw Genomics

Genetyka zmienia leczenie raka tarczycy – odkrycie laureatów programów FNP

VIPI – Very Important Polish Innovator

Genetyka w Wikipedii

#113 – Oftalmogenetyka

Prof. dr hab. n. med. Maciej Robert Krawczyński  – polski okulista i genetyk klinicznyprofesor medycyny.

Dyplom lekarski, doktorat oraz habilitację zdobywał na poznańskiej Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny). Doktoryzował się w 1997 roku na podstawie pracy pt. „Świadomość ryzyka genetycznego i zapotrzebowanie na poradnictwo genetyczne w rodzinach dzieci z wadami wrodzonymi”. Habilitował się w 2004 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Wrodzone wady rozwojowe i genetycznie uwarunkowane choroby narządu wzroku”. W 2014 został mu nadany profesora nauk medycznych.

Na macierzystej uczelni pełni funkcję profesora w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej oraz kierownika Pracowni Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku. Ponadto jest prodziekanem Wydziału Lekarskiego I.

Jest członkiem oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

Jest współredaktorem (wraz z K. Pecold) podręcznika „Oczodół, powieki i układ łzowy”. Publikował w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest recenzentem prac z zakresu genetyki klinicznej czasopisma Klinika Oczna. Tłumacz szeregu prac okulistycznych wydanych w języku angielskim, m.in. podręcznika „Gonioskopia. podręcznik i atlas” wydanego w języku polskim w 2004 roku pod redakcją Marty Misiuk-Hojło.

(Z Wikipedii – autorzy https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maciej_Krawczy%C5%84ski&action=history)

Oftalmogenetyka w liczbach

1272 choroby dziedziczne, związane z patologią oka;
1045 – znany fenotyp i znany gen;
129 – znany fenotyp i dziedziczenie jednogenowe;
98 – znany fenotyp o podejrzewanym dziedziczeniu mendlowskim. W latach 2006 – 2013 ponad 1000 porad oftalmogenetycznych (tj. średnio 130 rocznie)

Schemat oka. autor rysunku: Chabacano na licencji CC_BY_SA
 1. komora tylna oka
 2. rąbek zębaty siatkówki
 3. mięsień rzęskowy
 4. obwódka rzęskowa
 5. kanał Schlemma
 6. źrenica
 7. komora przednia oka
 8. rogówka
 9. tęczówka
 10. kora soczewki
 11. jądro soczewki
 12. wyrostek rzęskowy
 13. spojówka
 14. mięsień skośny, dolny
 15. mięsień prosty, dolny
 16. mięsień prosty, przyśrodkowy
 17. tętnice i żyły siatkówki
 18. tarcza nerwu wzrokowego
 19. opona twarda
 20. tętnica środkowa siatkówki
 21. żyła środkowa siatkówki
 22. nerw wzrokowy
 23. żyła wirowata
 24. otoczka gałki ocznej
 25. plamka żółta
 26. dołek centralny siatkówki
 27. twardówka
 28. naczyniówka
 29. mięsień prosty, górny
 30. siatkówka
Patrick J. Lynch; illustrator; C. Carl Jaffe; MD; cardiologist Yale University Center for Advanced Instructional Media Medical Illustrations by Patrick Lynch, generated for multimedia teaching projects by the Yale University School of Medicine, Center for Advanced Instructional Media, 1987-2000. Patrick J. Lynch, http://patricklynch.net Creative Commons Attribution 2.5 License 2006; no usage restrictions except please preserve our creative credits: Patrick J. Lynch, medical illustrator; C. Carl Jaffe, MD, cardiologist. https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Grafika wykorzystana w okładce odcinka podkastu:
Autor Petr Novák, Wikipedia na licencji CC-BY-SA

#111 – Regulacja ekspresji genów

„Regulacja ekspresji genów, czyli jak możemy wykorzystać mechanizmy komórkowe w celach terapeutycznych” to pełny tytuł odcinka w którym rozmawiam z Anną Stroynowską-Czerwińską o nowych podejściach do leczenia nieuleczalnych chorób i badaniu ich mechanizmów.

Anna Stroynowska-Czerwińska jest doktorantką w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (iimcb.gov.pl).

Poprzedni odcinek z Anną Stroynowską-Czerwińską dotyczył stypendiów „Diamentowy grant”: https://anchor.fm/naukaxxiwieku/episodes/Diamentowe-Granty-ecakla

Publikacja z naszym głównym tematem rozmowy, czyli o publikacji, która zawiera wyniki uzyskane dzięki DG https://link.springer.com/article/10.1007/s00018-020-03596-7

Tutaj praca przeglądowa jakby ktoś chciał się więcej dowiedzieć o niekodujących RNA – miRNA: https://link.springer.com/article/10.1007/s00018-013-1551-6

Tutaj praca dotycząca białka KMT2 i charakterystyki jednej z jej domen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874939918302517

#110 Paleontologia

Dodatkowe wideo dla słuchaczy. To czego nie można było zobaczyć a warto 🙂

Polecane strony internetowe:

Strona tworzona w całości przez paleontologów, po polsku i bardzo profesjonalnie: http://www.encyklopedia.dinozaury.com

Strona na temat wykopalisk organizowanych przez Instytut Paleobiologii PAN: http://www.paleo.pan.pl/pl/wyprawy_naukowe.html

Strona Muzeum Ewolucji IP PAN: https://muzeumewolucji.pl/

Strona Muzeum Ziemi PAN: http://mz.pan.pl/pl/strona-glowna/

Strona Muzeum Geologicznego: https://www.pgi.gov.pl/muzeum.html

Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach: http://www.muzeumlisowice.pl/

Największy spis organizmów kopalnych z terenu Polski (ponad 1000 gatunków): http://ikonoteka.paleo.pan.pl/xwiki/bin/view/Species/Koncepcja

Dziesięciokrotnie powiększony model znalezionej na Grenlandii szczęki prassaka
Model zęba ze szczęki prassaka znalezionej na Grenlandii

Książki dla dzieci:

Z tatą na dinozaury – Mikołuszko Wojciech, Samojlik Tomasz wyd Multico

Książki dla pasjonatów:

Dzieje życia na Ziemi – Jerzy Dzik PWN

Ryby kopalne – Michał Ginter WUW

Biologia, czyli sens życia – Jerzy Dzik WUW

Smok z Lisowic: wielki drapieżnik z triasu – Grzegorz Niedźwiedzki Muzeum Paleontologiczne (2014)

Kontakt do Tomasza Sileja: sulej (at) twarda.pan.pl

Tomasz Sulej na Grenlandii