in Nauka XXI wieku

dr hab. Jacek Bełdowski  –

Adiunkt, dr hab. Jacek Bełdowski pracuje w Instytucie Oceanologii PAN. Brał udział w trzech projektach krajowych i sześciu unijnych poświęconych cyklom zanieczyszczeń w Morzu Bałtyckim i kierował dwoma projektami UE (CHEMSEA, DAIMON) i jednym NATO SPS (MODUM), zajmując się oceną ryzyka związanego z amunicją chemiczną i konwencjonalną zatopioną do morza. 

Projekt chemsea: chemsea.eu

Raport projektu: http://chemsea.eu/admin/uploaded/CHEMSEA%20Findings.pdf

Projekt DAIMON www.daimonproject.org

Artykuł w National Geografic pod tytułem „Problem zatopionej amunicji w Bałtyku”: https://www.national-geographic.pl/artykul/problem-zatopionej-amunicji-w-baltyku?preview=true&fbclid=IwAR2Q5eYRLveDdFh8hUqQYHTBz51Hr_B9a6YirKfXd4gOpH8Fkt0eoXNUqpU

Polski startup o którym wspominano w podkaście: https://grupageofusion.pl/

Raport HELCOM MUNI: https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/10/Chemical-Munitions-Dumped-in-the-Baltic-Sea-Report-of-the-ad-hoc-Expert-Group.pdf

Niszczyciel min ORP Mewa oraz marynarze z Grupy Nurków-Minerów 13. Dywizjonu Trałowców do piątku usuwali parogazowe torpedy, które leżały na dnie kilka mil od wejścia do gdyńskiego portu.
Czytaj więcej na:
https://nauka.trojmiasto.pl/Naukowcy-zbadali-wplyw-dawnej-broni-w-Baltyku-na-zdrowie-ryb-n122679.html?strona=3#tri