in Nauka XXI wieku, Podkast

#109 – Psychologia wizerunku

Rozmowa z Katarzyną Wroną, magistrem zarządzania mediami i kulturą, posiada również dyplom z komparatystyki literackiej, surdopedagogiki i nauczania języka polskiego.