in Działania, Nieodpłatna działalność, Odpłatna działalność, Współpraca

Poznaj podkasting

“Poznaj podkasting” to projekt mający na celu upowszechnienie i propagowanie wykorzystania podkastingu w różnych aspektach życia instytucji, grup społecznych, środowisk lokalnych oraz indywidualnych nadawców.

Co to jest podkast? W skrócie mówiąc to radiowa forma treści. Umożliwia słuchanie audycji w czasie i miejscu wybranym przez słuchacza. Umożliwia także ponowne wysłuchanie audycji, zatrzymanie jej, przewinięcie do przodu i cofnięcie.

Pierwsza edycja ma na celu zainteresowanie podkastingiem muzeów i galerii. Projekt zapoczątkowany przez portal podkasty.info w kwietniu 2009 roku będzie teraz realizowany przez Fundację “Otwórz się” w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej. Podkast to znakomita forma, która sprawdzi się również w warunkach muzealnych prezentacji. Przychodząc na wystawę odwiedzający będą mieli możliwość wysłuchania opowieści o wystawionych pracach. Będzie to możliwe dzięki nagraniom wykonanym we współpracy z autorami, kustoszem, czy inicjatorem wystawy.
Podkast to także znakomita forma archiwizacji wystaw, które mogą być przechowywane bez dodatkowych kosztów w formie cyfrowej. Komentarze do podkastów będą rejestrować wpisy słuchaczy długo po zakończeniu wystawy.
Zwracamy się do wybranych instytucji kultury z propozycją realizacji projektu polegającego na stworzeniu podkastu. Wsparcie obejmuje:

  • Nagranie i obróbkę dźwiękową odcinków podkastu
  • Przygotowanie stron podkastu
  • Utrzymanie plików podkastów na naszym serwerze
  • Publikację w mediach społecznościowych
  • Przygotowanie fotokodów
  • Audioprzewodniki

Nagranie i obróbka dźwiękowa odcinków podkastu polega na zarejestrowaniu głosu przewodnika, kustosza, lektora opowiadającego o wystawie lub wydarzeniu. Obróbka dźwiękowa to miks i mastering nagrań. Nagranie może być wykonane na terenie wystawy lub w studiu nagraniowym.

Przygotowanie stron podkastu to utworzenie na serwerze fundacji kompatybilnych ze standardami podkastów podstron dla każdego odcinka, strony głównej i strony o projekcie z odnośnikami do stron wskazanych przez zleceniodawcę. Strony są kompatybilne z przeglądarkami używanymi w komputerach stacjonarnych, na tabletach i smartfonach.

Utrzymanie plików podkastów na naszym serwerze. Pliki po opublikowaniu będą dostępne w internecie na ustalonej ze zleceniodawcą licencji Creative Commons.

Publikacja w mediach społecznościowych polega na dodaniu kanału podkastu do katalogu podkastów podkasty.info, propagowanie audycji w czytnikach podkastów takich jak iTunes, Podcast Republic, Podcast addict, Simple podcatcher.

Przygotowanie fotokodów prowadzących bezpośrednio do plików mp3 z odcinkami podkastów a także

Audioprzewodniki to znane z wielu europejskich wystaw urządzenia do odtwarzania plików dźwiękowych udostępniane zwiedzającym podczas wizyty na wystawie. Proponowane zestawy to proste w obsłudze odtwarzacz ze słuchawkami.

Zrealizowane projekty

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki – dwie wystawy:

Muzeum Historii Polski

Projekty w trakcie realizacji

Młodzieżowy Dom Kultury

Państwowe Muzeum Etnograficzne

Zainteresowanych porojektem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Borysem Kozielskim tel. 602 218 851, e-mail boryskozielski@otworzsie.org.pl