in Współpraca

Przystąpiliśmy do Koalicji Otwartej Edukacji

W lipcu bieżącego roku nasza Fundacja przystąpiła do Koalicji Otwartej Edukacji (w skrócie KOED). Mamy nadzieję na owocną współpracę w dziedzinach, które łączą nasze cele, a jest ich wiele.

  1. Współpraca organizacji pozarządowych uczestniczących w Koalicji na rzecz edukacji, nauki i kultury;
  2. Wspólna reprezentacja w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych wobec organów administracji publicznej oraz sektora gospodarczego, organizacji pozarządowych i mediów;
  3. Wspieranie, promowanie i patronowanie przedsięwzięciom promującym budowę otwartych zasobów edukacyjnych i naukowych;
  4. Aktywizacja obywateli na rzecz budowania otwartych zasobów edukacyjnych;
  5. Udział w konsultacjach społecznych i formułowanie wspólnego stanowiska w sprawach istotnych dla edukacji, nauki i kultury;
  6. Współpraca międzynarodowa poszerzającą pola działań krajowych.

Więcej o KOED na jej stronach