in Wrzenie Świata

Kiedy będę ptakiem

Rozmowa o problemach globalnego Południa i sytuacji mediów na przykładzie Sudanu Południowego, najmłodszego państwa świata. Goście: Julia Prus, Piotr Boruszkowski, Piotr Balcerowicz. Spotkanie połączone z przedpremierowym pokazem filmu dokumentalnego o Sudanie Południowym. Współpraca: Edukacja dla Pokoju