in Wrzenie Świata

Max Cegielski

„Mozaika. Śladami Rechowiczów” Promocja najnowszej książki Maxa Cegielskiego z udziałem Autora. Współpraca: W.A.B. Księgarnia Wrzenie Świata, ul. Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Podkast jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.